Қойма сипаттамасы

Логистикалық кешен сипаттамасы

Меншік түрі:

Жеке меншік

Жалпы аудан:

4,691 га

Сақтау алаңы:

12, 5 мың ш.м.

Габаритсіз жүкті, контейнерлерді сақтауға арналған алаңша:

1,942 га

Келетін жолдардың болуы:

Авто, ТЖ 

ТЖ бағыттарының жалпы ұзақтығы

887,1 м

ТЖ рампалардың болуы

+

ТЖ вагондарының бір мезеттегі өңдеу фронты:

 

Ашық алаңша

11 жабық вагон

Қойма

3 жабық қарапайым вагон

Манипуляциялық жұмыстарға арналған үй-жай (қосалқы буу, қайта буу):

+

Кеңсе үй-жайлары:

1525 ш.м.

Асхана:

+

Санитарлық-тұрмыстық үй-жайлар:

Душ, сан.торап, киім ауыстыратын бөлме

Техникалық қызметтер:

Жөндеу аймағы, техникалық топтың операторлығы

 

Қойма және Логистика

Офис жиһазы

Құрылыс

Жылыту жүйелері